Kültür merkezi öncelikle her alanda yetenekleri olan gönüllü insanlarda oluşan bir dernek olacaktır.

Burada çalışma yapan herkes, iyi bir entegrasyonun, toplumsal konularda sorumluluk almakla mümkün olacağının bilincindedir.

Dernek, her kültürden, her cinsiyetten, her yastan ve her dinden insanin, günlük hayatta karşılaştıkları problem ve sorularına, cevap, çözüm ve yardim alabilecekleri bir merkez olacaktır.

Bizler YKM’nin, etnik kökenli vatandaşlarımızın, yabancı bir toplumda yeni olmanın getirdiği zorlukların üstesinden gelebilmeleri, ve hak ettikleri değeri görmeleri için gerekli olan iş sahibi olma ve eğitim alma konularında onlara yardımcı olacak bir basamak olmasını ümit ediyoruz.

Merkez, tekdüze hale gelmiş bir toplum yapısını engellemek ve bu vesile ile kültürler arasında oluşabilecek problemlere önceden önlem almak için, kullanıcılarının dünya görüşlerini genişletici çalışmalar yapmak arzusundadır.

Bizler nesillerimizin, topluma uyumlu, kendi kendilerine yetebilen aktif insanlar olarak yetişmesini arzuluyoruz.

Gençlerimizin okul hayatlarında basarili olmaları, radikalleşme ve suçtan uzak durmaları da hedeflerimiz arasındadır. Ama maalesef bir çok aile bu konularda çocuklarına yardim edecek güçte değildir.

Burada merkez, ailelerin bir yardımcı kolu olarak, gençlere doğru yolda ilerleme yönünde yardim ederek, böylelikle gençlerin ileride toplumda hak ettikleri yerlere gelmelerinde etkili rol oynayacaktır.

Danimarkaca dil eksikliğinden dolayı, yaşlı neslimiz maalesef toplumdan çok uzak bir hayat sürmektedir.

Merkez bu bakımdan, yaşlı neslin güvenle gelebilecekleri ve diğer insanlarla bulundukları sosyal ortam içerisinde beraber olabilecekleri bir mekan olacaktır.

Entegrasyon her iki toplumunda sorumluluğundadir ve YKM bu konuda karşı tarafa kapılarını açarak, onların kültürel sorularına cevap bulmalarına yardımcı olacaktır.

Kültür Merkezi, Danimarkalı vatandaşların, İslam ve Ortadoğu kültürü hakkında bilgi toplayacakları bir danışma merkezi olacaktır.