Çıkış noktası

Bir çok yabancı kökenli genç maalesef,  çeteler ve radikal dini gruplar gibi yanlış ortamlara dahil olmaktadırlar.

Sosyal derecesi düşük bölgelerdeki gençlerin sadece küçük bir bölümü eğitim almakta, katılacakları hiçbir düzgün ortam bulunmamakta ve de toplumdan uzak yaşamaktadırlar.

Tecrübeler ışığında denilebilir ki; etnik kökenli genç bayanların eğitim seviyeleri ve topluma uyum becerileri genç erkeklere göre daha yüksektir.

Buna rağmen bayanlar kendilerini alışkın oldukları ortamlardan soyutlamada zorlanmakta ve bu sebeple ileride yalnız kalma riski taşımaktadırlar

 

Vizyon

Topluma zarar veren kişi ve grupların çoğalmasını engellemek. Farklı kültürler ve dinler arasında iyi bir diyalogu ön plana çıkartmak.

Daha önceden suç işlemiş gençlere yardımcı olarak, onlara sokakların dışında daha cazibeli aktiviteler sunmak ve aynı zamanda onların toplum içindeki sorumluluklarını-değerlerini anlamalarını sağlamak.

Gençlere okula hayatlarına devam etmelerinde yardımcı olmak.

Eğitime devam etmekte olan gençlere, eğitimlerini daha iyi tamamları için destek vermek.

Gençlere spor aktiviteleri düzenleyerek onlara bedensel ve sosyal refah seviyelerini yükseltmekte yardımcı olmak.

Farklı cinsiyet  ve kültürlerden gelen gençlerin bir araya gelip, birbirlerini daha iyi tanıyabilecekleri bir ortam oluşturmak.

 

Misyon

Öncelikli olarak gençlere yönelik etkinlikler, konserler ve aktiviteler düzenlemek.

Gençlerin, kendilerini şiddet ve saldırganlıktan uzak biçimde ifade etmelerine sağlayacak müzik, tiyatro ve folklor eğitimi vermek.

Aileler ve diğer izleyicilere yönelik tiyatro, müzikal ve konserler düzenlemek. Yetenekli gençleri sokaklardan toplayıp onlara, toplumda bir değerlerinin olduğu duygusunu aşılamak.

Toplumsal bağları zayıf ve horlanmış gençleri olumsuz yönde etkileyen aşırı dinci grupların yerine; onlara dinlerinin gerçek bir parçası olan özgürlük ve saygı temalarını öğretici din eğitimi vermek ve dini sohbet akşamları düzenlemek.

Etüt çalışmaları yapmak ve motivasyon artırıcı öğrenci danışmanlığı yapmak.

Gençlere eğitimleri boyunca yardımcı olacak rehber öğretmen tahsis etmek.

Spor turnuvaları düzenlemek.