Çıkış noktası

Etnik kökenli bir çok bayan bugün çok kapalı ve monoton bir hayat sürmekte ve bu sebepten dolayı bayanlarımızın çoğu bunalım ve depresyon içerisinde yaşamaktadırlar. Bunlar topluma olan bağlarını kaybetmişler ve sadece ev işleriyle ilgilenmektedirler.

Ayrıca yine yabancı kökenli bayanlar uyum ve asimilasyon arasındaki farkı görmekte zorlanmakta ve böylelikle kendilerinin, aile ve çevreye karşı olan rollerini belirlemekte problem yaşamaktadırlar.

Bayanlar genellikle yaşam tarzından kaynaklanan şeker, kireçlenme ve aşırı kilo rahatsızlıkları ile mücadele etmektedirler.

Kültürel sebeplerden dolayı bayanlar çevrelerinde bulunan egzersiz ve spor merkezlerini yeterince kullanamamaktadırlar.

 

Vizyon

Bayanları, kendilerini izole ettikleri ortamlardan çıkartmak, ve bu ortamlarının oluşmaması yönünde önlemler almak.

Egzersiz yapmanın faydalarını bayanlara anlatmak ve onları egzersiz yapmaları konusunda harekete geçirmek.

Bayanları sağlıklı beslenme konusunda eğiterek, onları ileride karsılaşabilecekleri bazı sağlık sorunlarından uzak tutmak, ve onları fiziksel aktif hale getirmek.

Bayanları toplum içerisinde daha bilinçli ve güçlü bireyler haline getirmek

” Anne ve kadın” rollerini daha iyi idrak etmeleri yolunda onlara yardımcı olmak.

İlgilenenlere okul hayatlarında ilerlemeleri yönünde yardımcı olmak.

Danimarkaca dilini daha iyi öğrenmeleri konusunda onlara yardımcı olmak.

 

Misyon

 Danimarka dili ve kültürü hakkında dersler vermek.

Topluma iyi entegre olmuş bayan, çocuk ve gençlerin örnek gösterildiği entegrasyon konulu toplantı ve forumlar düzenlemek

Sanal dünyadaki yeteneklerini arttırmak için bayanlara bilgisayar kursları vermek.

Sadece kadınlara yönelik spor faaliyetleri düzenlemek.

Hem çocuklarının hem de kendilerinin rahat edebilecekleri bir kafeterya ortamı sunmak.

Iş hayatına katılmada, dil öğrenmede ve de eğitim hayatında daha ileri gitme yolunda onlara yardımcı olacak rehberler tayin etmek.

Beslenme uzmanlarının katılımıyla sağlıklı yemek yapma konulu etkinlikler düzenlemek. Mutfakta uzmanlarla beraber yemek yapmalarını sağlamak

Aktiviteye bağlı olarak, gerek sadece bayanlar için gerekse onların aileleri ve çocukları için, şehir içinde, şehir dışında, ve ülke dışında geziler düzenlemek.