Odense’de gün geçtikçe büyüyen Türk toplumuna yeni bir camii ihtiyacı doğmuştur. Bu konuda Türk İslam Külltür derneğimize destek amaclı bir anket bulunmaktadır. Ankete aşağıda katılabilirsiniz.