YKM’nin yürütecegi faaliyetler, sosyal sorumluluk bilinci cercevesinde ve baglı bulundugumuz Diyanet Vakfı’nın mısyonuna uygun olarak, hicbir sekilde ETNIK, KÜLTÜREL ve INANC ayrimciligi yapmadan gerekli makam ve merciler tarafindan belirlenecektir.

Toplumun her kesimine hizmet vermeyi amaclayan merkez, sadece üyelerin yararlanabilecegi bazi faaliyet ve aktiviteleride yönetim kurulu karariyla belirleyecektir. YKM’ nin sosyal platformda yapacagi faaliyetler :

 

• Gençler için güvenli bir ortam sağlayarak, onları yaşamış olduğumuz topluma faydalı bireyler haline getirmek.

 

• Toplumdan uzaklaşmış, suça itilmiş veyahut suç işleme riski taşıyan gençleri-mizi tekrar topluma kazandırmak.

 

• Gençlerimize daha sağlıklı gelecek sağlamak amacıyla, onlara eğitsel konular-da yol göstermek.

 

• Eğitici kurslar vererek gelecek nesillerin toplumsal ya da bireysel beceri ve kabiliyetlerini en yüksek seviyeye çıkartmak.

 

• Toplumsal konularda gençleri söz hakki almayı ilke edinmiş bireyler olarak yetiştirmek.

 

• Diyalog ve sevginin her soruna çözüm olacağı bilincini taşıyan nesiller yetiş-tirmek üzere forum ve konferanslar düzenlemek

 

• Merkezimizde görev alacak gönüllü çalışanlarımız yardımı ile dil problemin-den dolayı, resmi makamlardan gelen mektup ve iletileri anlamakta zorluk çe-ken, özellikle ilk nesil dediğimiz yaşlılarımıza ücretsiz tercümanlık hizmeti sunmak

 

• Müzik, tiyatro ve bilgisayar eğitim hizmetleri sunmak

 

• Bayanlara ve çocuklara yönelik çeşitli aktivite ve eğlenceler organize etmek

 

• Sporun bir yasam felsefesi haline gelebilmesi için her yasta ve her koşulda spor yapmayı hedef edinmiş, bilincli toplum oluşturmaya yönelik düzenlene-cek sportif aktiviteler tertip etmek.

 

• Danimarka toplumu ile Türk toplumu arasında köprü kuracak kültürel faaliyetler düzenlemek

 

• Danimarka’da bulunan çeşitli dernek, okul, basın ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakin ilişkiler içinde bulunup, entegrasyon ve toplum bilgisi konusunda fikir alışverişinde bulunmak

 

• Tüm Fyn adasına hitap edecek geniş kapsamlı ve cazip aktiviteler düzenleye-rek Odense’yi bir Din ve Kültür Merkezi seviyesine çıkartmak.